masz problem z alkoholem?

Masz problem z alkoholem?

jest na to
rozwiązanie

Witaj

Gotowy na pierwsze spotkanie?

A.A. ma swoje rozwiązanie. To nie jest pusta obietnica. AA pomaga alkoholikom odzyskać zdrowie od ponad 80 lat. Program odzyskiwania AA opiera się na prostym fundamencie dzielenia się pomocą. Jeśli twoje picie jest poza kontrolą, AA może pomóc.

Każdy, kto chce przestać pić, jest mile widziany, niezależnie od rasy, płci, orientacji seksualnej, religii, dochodów lub zawodu. Nie musisz płacić za to, by wziąć udział.

Możesz po prostu usiąść, posłuchać i dowiedzieć się więcej o powrocie do zdrowia lub podzielić się swoją sytuacją. To zależy od ciebie.
WYZWANIA FALILIBEGO
25 lutego
W gospodarce Bożej nic nie jest zmarnowane. Poprzez porażkę uczymy się lekcji pokory, która jest prawdopodobnie potrzebna, choć jest bolesna.

Jak BILL to widzi, p. 31
pexels-photo-303040.jpeg

Anonimowi Alkoholicy

Anonimowi Alkoholicy są społecznością skupiającą mężczyzn i kobiety, którzy spotykają się na mityngach AA i dzielą się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją z trzeźwego życia, bez alkoholu. Jest to główny cel istnienia AA.

Co to jest
mityng?

Mityng grupy AA jest podstawową formą działalności AA. Jest to spotkanie alkoholików, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby zachować trzeźwość i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

Jak znaleźć sponsora?

Sponsora najlepiej jest znaleźć na mityngu AA. Chodź na mityngi różnych grup AA, słuchaj wypowiedzi innych, którzy trafili do Wspólnoty wcześniej. Obserwuj i naśladuj, ich doświadczenia dostarczą pewnych wskazówek

Anonimowość
w AA

Od początku swego istnienia AA gwarantowało osobistą anonimowość wszystkim, którzy uczęszczali na mityngi. Anonimowość jest duchową podstawą wszystkich naszych poczynań. Każdy, kto zwróci się o pomoc do AA, może liczyć na ochronę swojej anonimowości.

12 Kroków
AA

Dwanaście Kroków AA to zbiór duchowych zasad Programu Zdrowienia z alkoholizmu. W rezultacie stosowania tych zasad wielu alkoholików jest w stanie zapanować nad swoim pragnieniem picia, powrócić do zdrowia i rozwiązać wiele innych problemów życiowych.

Jak zostać członkiem AA?

Członkostwo w grupie nie wymaga formalnego wniosku. Jak stwierdzono w Tradycji Trzeciej, „Jedynym wymogiem członkostwa w AA jest chęć zaprzestania picia”. Tak jak jesteśmy członkami AA, jeśli mówimy, że jesteśmy członkami grupy, jeśli mówimy, że jesteśmy.

grupa nurt

Mittingi

Poniedziałek, 18:00

Adres

Złotnickie Centrum Spotkań Wielkopolska 7
54-027 Wrocław, Polska

Nurt (Wrocław) Intergrupa Ślęża

Ten mityng jest mityngiem otwartym. Każdy może przyjść.